Historik

brfsmalannnigen.se

Historik


Husen runt gården är byggda i olika omgångar under mitten av 1800-talet. Troligen ingår också byggnader från 1700-talet i de nuvarande husens stomme. Detta skulle i så fall vara källarvalven i 9:an, vårt nuvarande grovsoprum. Föreningens hus tillhör de tio äldsta i hela södra Maria(för en fin historisk beskrivning av byggnadshistorien se denna länk >>). 


Muraren A Hernström är namngiven som både byggherre och byggmästare till alla hus byggda från och med 1861. Han bodde kvar i huset till cirka 1920, då det såldes till karamellfabrikören Lundell.


En annan ägare var Fru Trana som bodde i 6 rum och kök på Maria Prästgårdsgata 2B. Hon ägde huset mellan åren 1927 och 1957.


1859 påbörjades byggnationen av Maria Prästgårdsgata 4 och tvättstugehuset, som är de äldsta husen.           På den tiden var tvättstugan förmodligen stall eller vagnsbod.

1860 byggdes Fredmansgatan 9A.

1861-1862 byggdes Fredmansgatan 7.

1863 tillkom Fredmansgatan 7A.

1864 länkades längan ihop genom att Fredmansgatan 9 byggdes.

1876-1878 blev gården helt runtombyggd då Maria Prästgårdsgata 2A och 2B uppfördes.

I slutet av 1880-talet renoverades husens fasader så att de blev enhetliga.

1929 gjordes en omfattande renovering och huset fick centralvärme, bad och toalett.

1946 gjordes ytterligare renoveringar.

1974 fick huset nya fönster och moderniserades ytterligare.

1983 bildades Brf Smålänningen.

1991 utfördes VVS-stambyte på de flesta ställen i huset.

1995 byttes elstammar.

1996 renoverades trapphusen och dörrarna.

1997 målades fönsterna och fasaderna putsades om.

1998 installerades ny tvättstuga och gamla tvättstugan såldes och byggdes om till lägenhet.

1999 uppmättes bruksarean i kvm.

2000 byggde föreningen om lokalen efter kakelugnsmakaren till lägenhet som såldes.

2003 köptes nya tvättmaskiner.

2003 såldes lokalen som tidigare varit aladåbfabrik och senare maskinverkstad och byggdes om till       lägenhet.

2003 inreglerades värmesystemet och radiatortermostater byttes ut.

2005 lades nytt tätskikt och ytbeläggning på gården.

2006 renoverades källarna, bjälkarna under gården förstärktes underifrån och nya källarförråd byggdes.

2007 startade en brand i en lägenhet på Fredmansgatan 7. Återställandet tog över ett år. Inga personer skadades allvarligt.

2007 byggde föreningen om lokalen, som tidigare hyrdes ut som klädateljé, till två lägenheter som såldes.

2007 byttes fjärrvärmecentralen och expansionskärlet på vinden plomberades.

2007 installerades ett fastighetsnät för bredband.

2008 togs prognosstyrning av SMHI i drift för värmecentralen.

2008 införskaffade Brf Smålänningen en hemsida.

2008 sattes postboxar upp i huvudentrén i slutet av april.

2009 renoverades portarna i huvudentrén, samt porten mot gården på Fredmansgatan 9.

2009 gjordes en översyn och renovering av samtliga fönster på översta planen.

2010 bildades en gårdsgrupp och 4 st nya sittgrupper köptes in till gården.

2010 installerades ny torktumlare i tvättstugan.

2010 gjordes OVK-besiktning av samtliga lägenheter.

2011 sattes snörasskydd upp på taken.

2012 delar av taket målades om, renoveringar av fasaderna gjordes, dränering i källare gjordes 12-13

2014 renovering av gårdsdörrar, montering av takstegar gjordes

2017 renoverades och målades i stort sett alla fönster. Samtidigt byttes yttre glaset till energiglas.

2017 gjordes OVK-besiktning av samtliga lägenheter.

2017 antogs nya stadgar

2017 såldes en lägenhet som tidigare varit hyresrätt

2018 byttes torkskåp i tvättstugan

2018 uppdaterades underhållsplanen

2018 installerades ett digitalt bokningssystem för tvättstugan

2018 utfördes stamspolningar i alla stammar

Bostadsrättsföreningen Smålänningen © 2012