Info för mäklare

brfsmalannnigen.se

Information för mäklare


Föreningens juridiska namn: BRF Smålänningen


Föreningen förvärvade fastigheten 1983.


Föreningen äger fastigheten (ej tomträtt).


Föreningen omfattar 54 st lägenheter, varav 2 st lägenheter upplåtes med hyresrätt.


Föreningen godtar delat ägande, där en eller flera inte kommer att bosätta sig i lägenheten (Ex. föräldrar som är med och finansierar barns lägenhetsköp), under förutsättning att den som bor i lägenheten äger minst  10%.


Föreningen anses vara en äkta bostadsrättsförening.


Föreningen tillämpar inte hembud.


Föreningen tar ut överlåtelseavgift i samband med överlåtelse.


Föreningen tar ut pantsättningsavgift.


Föreningen innehar inga lokaler.


Föreningen innehar inga parkeringsplatser eller garageplatser.


Vid andrahandsuthyrning måste tillstånd skriftligen begäras från styrelsen. På denna ansökan anges skälet till uthyrningen, tidsperiod samt uppgifter om hyresgästen. Blankett finns på denna hemsida.


Värme, vatten, kabel-TV (de fria kanalerna), bredband 100mbit/100mbit ingår i månadsavgiften.


Kabel-TV levereras av Com Hem.


Bredband levereras av Ownit.


Byggnaderna värms upp med fjärrvärme.


Ventilation: Självdrag.


Gemensamma utrymmen: Tvättstuga, Källarförråd, Cykelförråd.


Byggnadsår: 1859-1878 (se historik för detaljer). Ombyggnadsår: 1929


Köks och badrumsstammar bytta: 1991


Elstigare bytta: 1995


Fasaden renoverad: 1997


Tvättstugan renoverad: 1998


Taket ommålat och tätat:  2012 och 2017 (garantiåtgärder)


I stort sett alla fönster renoverade och ommålade samt yttre glas bytt till energiglas: 2017


En omfattande trapphusrenovering planeras år 2020 där vi målar om trapphusen och
moderniserar armaturen, allt i en äldre och med husets ålder passande estetik med hjälp av byggnadsantikvarie och byggkonsult. 

Månadsavgifterna planeras höjas med 5 % kommande åren för att få ekonomin i balans.

Föreningen är väldigt lågt belånad i nuläget.Bostadsrättsföreningen Smålänningen © 2012