Praktisk information

brfsmalannnigen.se

Praktisk information


Andrahandsuthyrning. Tillstånd måste skriftligen begäras från styrelsen. På denna ansökan anges skälet till uthyrningen, tidsperiod samt fullständiga uppgifter om hyresgästen.Även uthyrning eller utlåning till barn, barnbarn eller andra släktingar kräver styrelsens godkännande. Sänd ansökan till Styrelsen@brfsmalanningen.se.


Avgiften betalas månadsvis i förskott. Avier skickas ut tre åt gången av den ekonomiska förvaltaren Riksbyggen Ekonomi.


Cyklar som används ställs i cykelställen på gården. Dessa har dock en tendens att bli överfulla. Ställ därför cyklar som inte används i cykelrummet i källaren på Fredmansgatan 9 eller i ditt källarförråd.


Försäkring - Styrelsen rekommenderar alla boende, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andrahandshyresgäster, att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.


Bredband - Bredband tillhandahålls av Ownit. Kontakta dem om frågor tel. 08 - 525 07 300.

 

Vid försäljning av din bostadsrätt bör styrelsen kontaktas. Överlåtelseavtal, ansökan om medlemskap respektive utträde ur föreningen, samt uppgifter om eventuell pantsättning ska lämnas in. Uppmana gärna mäklaren att studera denna hemsida där dom kan få svar på de flesta frågor.


Fastighetsskötsel utförs av Delagott. Felanmälan sker på www.delagott.se. Akuta ärenden anmäls till journumret som sitter anslaget i trapphusen.


Grovsopor: Miljörummet finns i bottenplan Fredmansgatan 7.

Rummet är låst men Mårten Tolander har nyckel dit.

Om ni har saker som behöver slängas och som absolut inte går att göra sej av med på annat sätt, tex återvinningsstationerna i närheten, den mobila miljöstationen för farligt avfall eller någon second hand butik är det möjligt att slänga i miljörummet. Mårten följer med ner och öppnar och stänger efter er, nyckeln kommer inte att lånas ut. Ring Mårten på 0720-342643


Klotter vid klotter på fastigheten anmäl det till Klotterkonsulten order@klotterkonsulten.se

Telefon: 020-364040 


Gården är föreningens naturliga mötesplats och självklart är alla välkomna att slå sig ner vid alla möbelgrupper. Hjälp till att hålla den ren och fin. Tag med askfat till de som röker och töm dem efterhand för allas trevnad och barnens säkerhet. På våren och hösten brukar styrelsen kalla till gemensam gårdsstädning. På vintern är det är det bara att hugga i med snöskyffeln. Ibland arrangeras gårdsfester av initiativrika medlemmar.


Husdjur får inte lämnas på gården utan matte eller husse. Det ligger på ägarens ansvar att de inte uträttar sina behov i rabatter eller på andra ställen på gården.


Klottersanering vid klotter på fastigheten anmäl det till Klotterkonsulten

order@klotterkonsulten.se

Telefon: 020-364040


Källarförråden finns i port 9 på Fredmansgatan och i port 2B på Maria Prästgårdsgata. Det finns ett förråd till varje lägenhet. Varje förråd är uppmärkt med respektive lägenhetsnummer. Förvara inte saker i gångarna. Undvik att förvara organiskt material direkt mot golvet, detta drar upp fukt och kan skapa mögel och andra fuktproblem.


Medlemskap i föreningen ska alla bostadsrättsinnehavare ha. Normalt hjälper mäklaren till med detta. Vid frågor kontakta styrelsen.


Nycklar - Tvättstugan och källarna öppnas med samma nyckel. Portarna öppnas med en annan nyckel, som är kodad och går inte att kopiera var som helst.


Portkod finns endast vid Maria Prästgårdsgata 2A. Se till att porten går igen ordentligt och lämna den aldrig uppställd.


Vid renovering och ombyggnation av lägenhet ska styrelsen ge tillstånd i förväg och vid större ingrepp måste bygglov hos Stadsbyggnadskontoret sökas och en certifierad kvalitetsansvarig anlitas.


Skadedjur Brf Smålänningen har en skadedjursförsäkring gällande skadedjurssanering, husbock samt övriga träskadeinsekter hos Anticimex. Du kan själv ta kontakt med Anticimex om du skulle upptäcka skadedjur och då ange Brf Smålänningens kundnummer, 25023. Telefonnummer till Anticimex är: 08-517 634 00 (Kundservice).


Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har möte ca en gång per månad och info från dessa möten finns uppsatta på anslagstavlorna i entré 2A. Skicka din epostadress till styrelsen så får du info via mejl. Skrivelser till styrelsen skickas till styrelsen@brfsmalanningen.se alt. lämnas i brevlådan vid entrén på Maria Prästgårdsgata 2A.


Trappstädning sker en gång per vecka av en städfirma. Det är vi själva som ser till att vi har ett fint och fungerande hus. På grund av brandskyddsregler är det viktigt att inga föremål finns i trapphusen. Annars finns det vid brand inget fullgott försäkringsskydd, vilket är mycket olyckligt om något oförutsett inträffar. Förvara därför din matta innanför dörren. Möbler och andra skrymmande saker får av samma anledning inte stå i trapphusen.


Tvättstugan bokas i fem olika pass mellan 07.00 och 22.00. Alla lägenheter får en tvättstuge-bricka var med vilken man bokar sin tid via skärmen i tvättstugan. Det går även att boka online via www.boenderegistret.se/bv. Ny bricka vid förlorad bricka kostar 150 kr.

Om du inte börjat tvätta inom en halvtimme från passets början är det fritt fram för andra att utnyttja tvättiden, du bekräftar din tvättid via en "blipp" som sitter direkt till vänster om dörren i tvättstugan.

En bokad tid som man tar över efter 30 min behöver dock inte bekräftas.

För digital bokning logga in på www.boenderegistret.se/bv logga in med adress, namn och lösenord(ditt lght-nr) som du direkt bör byta
(Obs viktigt att skriva adressen exakt på samma sätt som den står när du bokar via denna tavla, t ex "Maria prästgårdsgata 4", inte "maria präst gårdsgata 4")

(För hjälp att byta lösenord eller att boka off line eller on line se denna support:

Din Box
Teknisk support 08-698 39 01

Telefontider
Måndag – fredag
08.00 – 17.00
Lunchstängt 12.00 – 13.00)

Vi hjälps åt att tömma soppåse, sopa och torka golven, likaså ludda av filter i torktumlaren samt torka av och damma samtliga maskiner.


Årsmöte: Se stadgarna som finns på denna hemsida, § 12-23


Återvinningsstationer för färgat och ofärgat glas, mjuk- och hårdplast, metall, pappersförpackningar så som kartong och wellpapp m.m. finns bland annat i hörnet S:t Paulsgatan och Ragvaldsgatan vid Maria Magdalena Kyrka samt på Högbergsgatan i hörnet vid Repslagargatan. Pappersinsamling finns på varsin sidan om soptunnorna i sopskjulet intill huvudentrén på Maria Prästgårdsgata 2A. Där kan tidningar lämnas i buntar eller i pappkassar. Kasta inte kartonger där, utan lämna dem på återvinningsstationerna.


Alla i Sverige är skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar, elavfall, batterier, returpapper och grovsopor och lämna detta till de insamlingssystem som finns.

Dessutom gör vi en insatts för miljön

Och för oss själva då vi kan minska kostnaderna för hämtning.Bostadsrättsföreningen Smålänningen © 2012